Historie

Alle, som kender til : Glarmester firmaet NielsenGlas.dk A/S (Tidligere: Ole Nielsen og Sønner A/S ) ved, at der er tale om en professionel effektiv håndværksvirksomhed, der takket være god uddannelse og moderne udstyr, kan klare de mange opgaver, som en travl hverdag byder. Vejen fra etableringen for 111 år siden og frem til i dag har dog absolut ikke været uden problemer.

Den første generation glarmester

I starten af 1900 kæmpede glarmester Aage Nielsen målbevidst for sin virksomhed. Byens størrelse var beskeden og mulighederne for virksomheden derfor ligeså. Arbejdet krævede både flid og tålmodighed og begge disse egenskaber blev især sat på prøve under og efter 1. Verdenskrig. Varemangel og restriktioner skabte store udfordringer for virksomheden, men Aage Nielsen klarede sig igennem. Folk satte pris på den muntre og arbejdsomme håndværker og i takt med at byen voksede og han blev kendt i omegnen, voksede også antallet af opgaver og omsætningen steg.

Den anden generation glarmester

Sønnen Helge fulgte glædeligt i sin fars fodspor og blev udlært glarmester. I 1928 da Aage mente, at det var på tide at trække sig tilbage, overtog Helge funktionen som mester i virksomheden. Det var en svær start for Helge. Ganske vist havde forholdene i verden bedret sig siden krigen, men kort efter fulgte de voldsomme kriseår omkring 1930. Som reaktion på den økonomiske depression blev der stor arbejdsløshed og stilstand i forbruget. Helge førte dog virksomheden ud på den anden side af krisen og lod den vokse i takt med den lille stationsby. Flere kunder gav større omsætning og der blev fornyet travlhed på værkstedet. Endnu en verdenskrig passerede imens virksomheden kunne fejre sit 40 års jubilæum. Restriktioner og varemangel var igen hverdag, så opfindsomheden kendte ingen grænser, når der skulle skaffes råvarer hjem til et stadigt stigende antal kunder.

Glarmester i Tåstrup

Den tredje generation glarmester

Tredje generation kom til i 1971. Da Ole Nielsen overtog ledelsen, så alt lovende ud. En eksplosiv udvikling med mange nye byggerier var i gang og virksomheden fulgte med på opturen. Energikrisen og tårnhøje byggerenter satte dog en stopper for den positive udvikling og der skulle atter dygtigt og fremsynet lederskal til for at klare den nye krise – og det lykkedes. De efterfølgende år gik udviklingen stærkt. Sønnen  Michael kom til og startede en modernisering af den gamle håndværkervirksomhed. Ny og moderne teknik, hentet hjem fra bl.a. studierejser til udlandet, blev blandet med det gamle solide håndværk. Virksomheden var i stadig stigende vækst.

I 1997 skete det tragiske, at glarmester Ole Nielsen uventet døde under en udlandsrejse og efterlod virksomheden til fjerde generation. Michael Nielsen blev en af de  nye ledere af den anerkendte og velkonsoliderede håndværksvirksomhed, de nogle år forinden havde startet moderniseringen af. Denne modernisering er siden fortsat, så Taastrup og omegn i dag har glæde af en virksomhed, hvor kvalitet og gamle håndværksmæssige traditioner går hånd i hånd med den nyeste og mest moderne teknik.

Den fjerde generation glarmester

Idag står Michael alene med ansvaret for det firma der startede år 1900 og stadig består med 5. generation klar til at videreføre de stolte håndværker traditioner der har bestået nu i 114 år. Vi er ekspanderet til at beskæftige 4 svende, 2 lærlinge og 1 bogholder, ydermere trækker vi arbejds kraft fra vores dejlige  kollegaer, når der er spids belastninger. Vi er flyttet ud dejlig store lyse lokaler på Kuldyssen 1, der er plads til ekspansion og leve op til de store krav der stilles idag til en Håndværksvirksomhed.

Ønsker du at få gavn af mere end 100 års erfaring?