Glas med garanti

Din garanti for kvalitet

Som et veletableret glarmesterfirma, der sætter pris på tradition og vel udført arbejde, er Nielsen Glas naturligvis medlem af Glarmesterlauget i Danmark. ”Det giver vores kunder en yderligere garanti for, at de opgaver, de stiller os, bliver løst på bedste vis”, fastslår Michael Nielsen, Glarmester NielsenGlas.dk

Mens de lokale glarmestertraditioner går 100 år tilbage, har Glarmesterlauget i Danmark netop fejret 500-året for sin oprettelse. Begrebet kvalitet tages alvorligt og lauget har således en ordning kaldet: Glas med Garanti. Denne ordning indebærer at lauget står inde for udførelsen af medlemsvirksomhedernes arbejde.

Opstår der en fejl

Skulle der, mod al forventning, være sket fejl, vil disse blive rettet – uden diskussion og uden ekstra omkostninger for kunden. Alle glarmestrenes kunder, både private, erhvervs- og offentlige kunder er omfattet af denne garantiordning.

”Det hører absolut til sjældenhederne, at der bliver brug for laugs-garanti, men i en travl hverdag, hvor mange opgaver skal løses, kan der ske uheld eller fejl. Det vil være urealistisk af påstå andet, men med laugets garantiordning er kunden 100 procent sikret”, pointerer glarmesteren på Kuldyssen. Garantiordningen dækker, hvis arbejdet er udført af et laugsmedlem.

Der skal ikke udfyldes papirer eller indgås særlige aftaler, ligesom alt glarmesterarbejde er dækket.

Undtagelser

Undtaget er dog følgeskader, f.eks. opstået efter opsætningen i forbindelse andre håndværkeres uheld på en byggeplads eller andre indirekte skader. Egenproduktion af termoruder og termoruder med fabriksgaranti er ligeledes ikke omfatter af laugs-garantien, der har et beløb på 100.000 kr. (excl. moms) som øvre grænse.